Header Image - Madison

Madison เรื่องจริงของนักแข่ง Formula Powerboat

by admin

madison-ss

Madison เมดิสันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของนักแข่ง APBA ทางน้ำที่ได้รับความนิยมมากจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่ช่วงปี 1970 โดยเนื้อเรื่องอ้างอิงจากเรื่องจริงของตัวคนที่ชื่อ Madison ที่เป็นนักแข่งที่มีชื่อประดับตำนาน ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเค้าตลอดการแข่งขันจนเกษียณอายุและได้มาเป็นเจ้าของทีม Indiana community-owned racing team จัดทำโดย Carl Amari

การแข่งขันเรือที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 1911 บนแม่น้ำ Ohio ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานได้จัดเป็นการแข่งขันประจำปีที่เรียกว่า Madison Regatta ในปี 1929 โดยต้นกำเนิดของการจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาก็ในปี 1945 ที่กีฬาแข่งเรือกำลังได้รับความนิยมสูงสุด และนี้ก็กลายเป็นจุดกำเนิดของการแข่งขัน American Power Boat การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่มีความอันตรายเพราะความเร็วสูง โดยเรียกว่า Formula Powerboat จะแบ่งออกเป็น

Formula 5 อัตราความเร็วสูงสุดคือสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องยนต์ 40 HP

Formula 4 อัตราความเร็วสูงสุดคือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องนิยมใช้ Mercuury 60 HP 4 Stroke

Formula 3 อัตราความเร็วสูงสุดคือ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องยนต์พอๆกับ Formula 1

Formula 1 อัตราความเร็วสูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องนิยมใช้ Mercuury F V6 2 Stoke

ผู้ชมที่เข้ามาในการแข่งขันนี้มีประมาน 70,000-100,000 เป็นการแข่งขันที่ชาวเมืองนี้มีความภูมิใจและเป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ Madison ยังเป็นความภาคภูมิใจและหัวใจสำคัญในการสร้างชื่อให้กับเมืองและชนะได้รับรางวัลต่างๆ

สิ่งที่หนังเรื่องนี้จะบอกคนดูก็คือถึงแม้ชัยชนะจะหวานหอมแต่มันก็เพียงถ้วยทองใน APBA ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนได้ลืมจุดประสงค์ของการที่จัดงานแข่งขันนี้ขึ้นมาไปหมดแล้ว